הגשת אבחונים בתחום ליקויי למידה

 

 

בעמוד זה תוכלו למצוא את כל המידע הנדרש אודות הגשת אבחונים.

  • סטודנטים המעוניינים להיות מוכרים כלקויי למידה ולקבל תנאים מותאמים בבחינות, מחויבים לעבור אבחון באמצעות מת"ל – מערכת תפקודי למידה (פירוט בהמשך). זאת, גם אם אובחנו בעבר ובידיהם אבחונים קודמים.
  • סטודנט שיש לו אבחונים קודמים ואישור על מועד אבחון מת"ל מתבקש להגיש אותם מיידית. תנאים מותאמים על תנאי לסמסטר הקרוב יינתנו רק אם תוצאות המת"ל יגיעו לאחר המועד האחרון להגשת האבחון, ובכפוף לאילוצי מנהל בחינות.התנאים המותאמים על תנאי שיינתנו על סמך אבחון שאינו מת"ל יהיו תוספת זמן ושימוש בתכנת הקראה באנגלית בלבד.
  • הפרעת קשב וריכוז כשלעצמה אינה נחשבת לקות למידה. קבלת תנאים מותאמים בשל הפרעת קשב וריכוז מותנית בכך שיוכח שהפרעת הקשב והריכוז פוגעת במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, מתימטיקה וקשב וריכוז). לפיכך, הסטודנט בעל הפרעת הקשב והריכוז חייב לעבור אבחון מת"ל במקביל לאבחון הרפואי.
  • לא חייבים באבחון מת"ל, סטודנטים שאובחנו לפני גיל 12 כסובלים מהפרעת קשב בלבד (ללא לקויות למידה אחרות), על ידי רופא בעל מומחיות ספציפית באבחון הפרעות קשב וריכוז. סטודנטים אלו יוכלו לקבל תוספת זמן בלבד על פי חומרת ההפרעה. יש להגיש את האבחון המקורי וכן אבחון עדכני, שנערך אחרי גיל 18.
  • אוניברסיטת רייכמן אינה מתחייבת לקבל כלשונן את ההמלצות על התאמות מכל גורם אבחוני, כולל מכוני מת"ל. כל המלצה תישקל לגופה בהתאם לכללים הנהוגים במוסד.
  • מספר שבועות לאחר הגשת האבחון יקבל הסטודנט ממחלקת בחינות מכתב המפרט את התנאים המותאמים שאושרו לו. במידה והמכתב מתעכב, על הסטודנט לפנות לבירור הנושא באמצעות רכזת המסלול שלו.

 

 

יישקל אי חיוב באבחון מת"ל אך ורק במקרים החריגים הבאים:

 

  1. מועמדים או סטודנטים שקיבלו מבחן מותאם או תנאי בחינה מותאמים בבחינה הפסיכומטרית. יש להגיש אישור על כך (יחד עם האבחון שעל פיו ניתנו התנאים בפסיכומטרי).
  2. סטודנטים שלמדו בעבר במוסד אקדמי מוכר ובו קיבלו תנאי בחינה מותאמים, יש להגיש את האבחון בצירוף האישור על התנאים המותאמים שקיבלו במוסד הקודם בו למדו.
  3. סטודנטים הסובלים, בנוסף ללקויי למידה, גם מבעיות רפואיות או פיזיות (לדוגמא: קשיי ראייה או שמיעה, סינדרומים נוירולוגיים) ובידם אבחונים קודמים אודות ליקויי למידה, מתבקשים לשולחם באמצעות הטופס המקוון שבמרכז האישי על מנת לבדוק את קבילותם. במקביל יש לפנות למרכז הנגישות.
  4. סטודנטים שאובחנו לפני גיל 12 כסובלים מהפרעת קשב בלבד (ללא לקויות למידה אחרות), על ידי רופא בעל מומחיות ספציפית באבחון הפרעות קשב וריכוז. סטודנטים אלו יוכלו לקבל תוספת זמן בלבד על פי חומרת ההפרעה. יש להגיש את האבחון המקורי וכן אבחון עדכני, שנערך אחרי גיל 18.

 

הסבר אודות מת"ל - מערכת תפקודי למידה

 


מת"ל הינה מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים, שפותחה ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה לצורך אבחון מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או סטודנטים שכבר לומדים בהם, המבקשים להיבחן בתנאי בחינה מותאמים ו/או לקבל סיוע בלימודים בגין לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז. מטרת האבחון היא קביעת הזכאות להתאמות בבחינות הנערכות במוסדות להשכלה גבוהה, ומתן המלצות באשר לסוגי ההתאמות הנדרשות. ראה באתר מת"ל.


האבחון באמצעות מת"ל מיועד לבני 16 עד 30 השולטים בעברית ברמה של שפת אם. בשלב זה המערכת אינה מתאימה לאבחון תפקודים שפתיים בקרב נבדקים שאינם שולטים בעברית ברמה של שפת אם. במקרים מסוימים ניתן לאבחן במערכת גם דוברי רוסית שעלו לישראל לפני סוף כיתה ז' או נמצאים בישראל יותר מ-10 שנים.

תהליך האבחון במת"ל כולל שלוש פגישות ומתבצע במרכזים שונים ברחבי הארץ. כל מרכז אבחון מת"ל פועל בנוהל עצמאי. לפרטים אודות הפניה לאבחון, התשלומים, משך תהליך האבחון, וזמינות האבחונים יש לפנות למכון מת"ל ספציפי מרשימת מכוני מת"ל ראה באתר.

 

 

סטודנטים שאינם מתאימים לאבחון באמצעות מת"ל:

 

סטודנטים שאינם מתאימים לאבחון באמצעות מת"ל (למשל, סטודנטים ששפת אמם אינה עברית) ושאין בידיהם אבחונים קודמים, מתבקשים לפנות למזכירת השירות הפסיכולוגי, גב' מיכל אייל במייל: hatamot@idc.ac.il לצורך הפניה לאבחון אצל מאבחן המקובל על אוניברסיטת רייכמן, אחרים, מתבקשים להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון המופיע במרכז האישי.

אוניברסיטת רייכמן שומרת על זכותה שלא להתחשב באבחונים שנעשו ללא קבלת אישור מראש!

 


מועד ואופן הגשת האבחונים:

 


סטודנטים לקויי למידה מתבקשים להגיש את האבחונים שבידיהם מיד עם תחילת לימודיהם באוניברסיטת רייכמן, כלומר בתחילת המכינות השונות, אם הם משתתפים בהן, או בתחילת שבוע ההיכרות (המתקיים בשבוע שקודם לפתיחת שנת הלימודים). ניתן להגיש אבחונים במהלך הסמסטר הראשון עד חמישה שבועות לפני תום הסמסטר. סטודנטים שיגישו אבחונים לאחר מועד ההגשה ועד שלושה שבועות לפני מועדי ב, יקבלו תנאים מותאמים למועדי ב , סטודנטים שלא יעמדו בדרישות אלו יקבלו תנאים מותאמים לסמסטר העוקב בלבד.

את האבחונים יש להעלות דרך המרכז האישי, היכנסו לאייקון "ליקויי למידה התאמות" ומלאו טופס מקוון בשם: "טופס בקשה לתנאים מותאמים בבחינות על רקע הפרעת קשב ו/או ליקויי למידה.

 

 


סטודנטים שקיבלו תנאים מותאמים על תנאי (לקורסי ההכנה במתמטיקה, לקורס מיון, לסמסטר כלשהו) :

 


סטודנטים שקיבלו תנאים מותאמים על תנאי לקורס הכנה במתמטיקה, קורס מיון או לסמסטר כלשהו, חייבים להגיש מסמכים נוספים ו/או אבחון מת"ל תקף, על מנת להמשיך ולקבל תנאים מותאמים גם בסמסטר הבא והלאה.
יש להגיש את המסמכים ו/או אבחון מת"ל עד חמישה שבועות לפני תום הסמסטר.
שימו לב! מניסיוננו, בשל עומס על מכוני מת"ל ברחבי הארץ, יש לקחת בחשבון זמן המתנה של כ 3-4 חודשים מרגע הפניה למכון מת"ל ועד קבלת הדו"ח! מי שיגיש אחרי התאריך הקובע לא יוכל לקבל תנאים מותאמים למועדי א' אלא יקבל תנאים מותאמים למועדי ב' או לסמסטר הבא בלבד!
סטודנטים שיגישו אבחונים לאחר מועד ההגשה ועד שלושה שבועות לפני מועדי ב, יקבלו תנאים מותאמים למועדי ב , סטודנטים שלא יעמדו בדרישות אלו יקבלו תנאים מותאמים לסמסטר העוקב בלבד.​

מועמדים לשנה"ל תשפ"ג שיחלו לימודיהם באוקטובר 2022 ומעוניינים בקבלת תנאים מותאמים במבחנים, צריכים להגיש אבחון מת"ל באמצעות הטופס המקוון שבמרכז האישי לא יאוחר מהיום הראשון ללימודים, ה-30.10.2022, למידע נוסף לחצו כאן.

 

למידע על ערעור על החלטה בגין התאמות על רקע ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב, לחצו כאן >>