הגשת אבחונים

בתחום ליקויי למידה

 

 

 • סטודנטים אשר מעוניינים בקבלת תנאים מותאמים בבחינות, צריכים להגיש אבחון מת"ל (פירוט בהמשך) זאת, גם אם אובחנו בעבר ובידיהם אבחונים קודמים. את האבחונים יש להגיש דרך תחנת המידע לנרשם, בלשונית "ליקויי למידה התאמות", לא יאוחר מהיום הראשון ללימודים, ה-22.10.2023.

 

שימו לב! מניסיוננו, בשל עומס על מכוני מת"ל ברחבי הארץ, יש לקחת בחשבון זמן המתנה של כ 3-4 חודשים מרגע הפניה למכון מת"ל ועד קבלת הדו"ח!

 

החל משנה"ל תשפ"ג (2022-2023) לא יינתנו תנאים מותאמים על תנאי, למעט לנבחני קורסי הכנה במתמטיקה ומסלול קבלה מיוחד שיקבלו התאמות על תנאי למבחני המכינה וקורס המיון בלבד.

 

הפרעת קשב וריכוז כשלעצמה אינה נחשבת לקות למידה. קבלת תנאים מותאמים בשל הפרעת קשב וריכוז מותנית בכך שיוכח שהפרעת הקשב והריכוז פוגעת במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, מתמטיקה וקשב וריכוז). לפיכך, הסטודנט בעל הפרעת הקשב והריכוז חייב לעבור אבחון מת"ל במקביל לאבחון הרפואי.

 

אוניברסיטת רייכמן אינה מתחייבת לקבל כלשונן את ההמלצות על התאמות מכל גורם אבחוני, כולל מכוני מת"ל. כל המלצה תישקל לגופה בהתאם לכללים הנהוגים במוסד.

 

מספר שבועות לאחר הגשת האבחון יקבל הסטודנט מייל המפרט את התנאים המותאמים שאושרו לו. במידה והמכתב מתעכב, על הסטודנט לפנות לבירור הנושא באמצעות פניה למייל: hatamot@runi.ac.il

 

 

יישקל מתן פטור מאבחון מת"ל אך ורק במקרים הבאים:

 

 • מועמדים או סטודנטים שקיבלו מבחן מותאם או תנאי בחינה מותאמים בבחינה הפסיכומטרית. יש להגיש אישור על כך, יחד עם האבחון שעל פיו ניתנו התנאים בפסיכומטרי, דרך כפתור "ליקויי למידה, התאמות" שבתחנת המידע לנרשם.
 • סטודנטים שלמדו בעבר במוסד אקדמי מוכר ובו קיבלו תנאי בחינה מותאמים. יש להגיש את האישור על התנאים המותאמים שקיבלו במוסד הקודם, יחד עם האבחון שעל פיו ניתנו התנאים, דרך כפתור "ליקויי למידה, התאמות" שבתחנת המידע לנרשם.
 • סטודנטים הסובלים, בנוסף ללקויי למידה, גם מבעיות רפואיות או פיזיות (לדוגמא: קשיי ראייה או שמיעה, סינדרומים נוירולוגיים) ובידם אבחונים קודמים אודות ליקויי למידה, מתבקשים לשולחם דרך כפתור "ליקויי למידה, התאמות" שבתחנת המידע לנרשם, על מנת לבדוק את קבילותם. במקביל יש לפנות למרכז נגישות באמצעות כפתור "נגישות והתאמות" שבתחנת המידע לנרשם.
 • סטודנטים שאובחנו לפני גיל 12 כסובלים מהפרעת קשב בלבד (ללא לקויות למידה אחרות), על ידי רופא בעל מומחיות ספציפית באבחון הפרעות קשב וריכוז. סטודנטים אלו יוכלו לקבל תוספת זמן בלבד על פי חומרת ההפרעה. יש להגיש את האבחון המקורי וכן אבחון עדכני, שנערך אחרי גיל 18 דרך כפתור "ליקויי למידה, התאמות" שבתחנת המידע לנרשם.

 


הסבר אודות מת"ל - מערכת תפקודי למידה


מת"ל הינה מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים, שפותחה ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה לצורך אבחון מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או סטודנטים שכבר לומדים בהם, המבקשים להיבחן בתנאי בחינה מותאמים ו/או לקבל סיוע בלימודים בגין לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז. מטרת האבחון היא קביעת הזכאות להתאמות בבחינות הנערכות במוסדות להשכלה גבוהה, ומתן המלצות באשר לסוגי ההתאמות הנדרשות. ראה באתר מת"ל.

 

האבחון באמצעות מת"ל מיועד לבני 16 עד 30השולטים בעברית או בערבית ברמה של שפת אם. בשלב זה המערכת אינה מתאימה לאבחון תפקודים שפתיים בקרב נבדקים שאינם שולטים בעברית או בערבית ברמה של שפת אם. במקרים מסוימים ניתן לאבחן במערכת גם דוברי רוסית שעלו לישראל לפני סוף כיתה ז' או נמצאים בישראל יותר מ-10 שנים.

 

תהליך האבחון במת"ל כולל שלוש פגישות ומתבצע במרכזים שונים ברחבי הארץ. שימו לב, מניסיוננו, בשל עומס על מכוני מת"ל ברחבי הארץ, יש לקחת בחשבון זמן המתנה של כ 3-4 חודשים מרגע הפניה למכון מת"ל ועד קבלת הדו"ח. כל מרכז אבחון מת"ל פועל בנוהל עצמאי. לפרטים אודות הפניה לאבחון, התשלומים, משך תהליך האבחון, וזמינות האבחונים יש לפנות למכון מת"ל ספציפי מרשימת מכוני מת"ל. לצפייה ברשימת מכוני מת"ל לחצו כאן >>

 

 

סטודנטים שאינם מתאימים לאבחון באמצעות מת"ל:


סטודנטים שאינם מתאימים לאבחון באמצעות מת"ל (למשל, סטודנטים ששפת אמם אינה עברית או ערבית) ושאין בידיהם אבחונים קודמים, מתבקשים לפנות לרכזת השירות הפסיכולוגי במייל: hatamot@runi.ac.il לצורך הפניה לאבחון אצל מאבחן המקובל על אוניברסיטת רייכמן, אחרים, מתבקשים להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון המופיע במרכז האישי.

אוניברסיטת רייכמן שומרת על זכותה שלא להתחשב באבחונים שנעשו ללא קבלת אישור מראש!

 

 

מועד ואופן הגשת האבחונים:


מועמדים שמימשו את הקבלה או התקבלו ללימודים, ויחלו לימודים באוקטובר 2023 (כולל סטודנטים בקורסי הכנה במתמטיקה ובמסלול קבלה מיוחד) אשר מעוניינים בקבלת תנאים מותאמים בבחינות, צריכים להגיש אבחון מת"ל (פירוט בהמשך) זאת, גם אם אובחנו בעבר ובידיהם אבחונים קודמים. את האבחונים יש להגיש דרך תחנת המידע לנרשם, בלשונית "ליקויי למידה התאמות", לא יאוחר מהיום הראשון ללימודים, ה-22.10.2023 ובהמשך השנה – היום הראשון לכל סמסטר.

 

שימו לב! מניסיוננו, בשל עומס על מכוני מת"ל ברחבי הארץ, יש לקחת בחשבון זמן המתנה של כ 3-4 חודשים מרגע הפניה למכון מת"ל ועד קבלת הדו"ח!

 

הטיפול בבקשה לקבלת התאמות יחל מרגע הגשת מת"ל או אישורים מתאימים לאלו הפטורים ממת"ל למעט חריגים ראה מטה.


מי שלא הספיק להגיש בקשה להתאמות עד התאריך הקובע יוכל להעלות את בקשתו דרך כפתור "ליקויי למידה, התאמות" שבמרכז האישי, ובקשתו (לרבות ערעור אם יוגש) תטופל בהתאם לאילוצי האוניברסיטה.

 

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למייל hatamot@runi.ac.il.

 

 

סטודנטים שקיבלו תנאים מותאמים על תנאי (בקורסי הכנה במתמטיקה ובמסלול קבלה מיוחד) במהלך 2023:


סטודנטים שקיבלו תנאים מותאמים על תנאי לקורסי הכנה במתמטיקה ולמסלול קבלה מיוחד במהלך 2023, חייבים להגיש מסמכים נוספים ו/או אבחון מת"ל תקף, על מנת להמשיך ולקבל תנאים מותאמים גם במהלך לימודיהם.

 

יש להגיש את המסמכים ו/או אבחון מת"ל עד ה 22.10.2023. שימו לב! מניסיוננו, בשל עומס על מכוני מת"ל ברחבי הארץ, יש לקחת בחשבון זמן המתנה של כ 3-4 חודשים מרגע הפניה למכון מת"ל ועד קבלת הדו"ח!

 

הטיפול בבקשה לקבלת התאמות יחל מרגע הגשת מת"ל או אישורים מתאימים לאלו הפטורים ממת"ל למעט חריגים ראה מטה.


מי שלא הספיק להגיש בקשה להתאמות עד התאריך הקובע יוכל להעלות את בקשתו דרך כפתור "ליקויי למידה, התאמות" שבמרכז האישי, ובקשתו (לרבות ערעור אם יוגש) תטופל בהתאם לאילוצי האוניברסיטה.

 

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למייל: hatamot@runi.ac.il.

 

 

 

 

*הגדרת החריגים לנושא ההתאמות:

 

 • סטודנטים או מתקבלים חדשים שהיו בשירות מילואים פעיל בחודש שלפני המועד האחרון להגשת אבחונים זכאות תינתן בתנאי שהסטודנט יציג צו קריאה למילואים ואישור שמ"פ (טופס 3010)
 • סטודנט/ית או מתקבל/ת חדש/ה לאחר לידה, אימוץ, פונדקאות או קבלת ילד למשמורת או אומנה בשלושת החודשים שלפני המועד האחרון להגשת האבחון
 • אשפוז הסטודנט/המתקבל החדש במחלקה בבית החולים ביום האחרון להגשה; אשפוז הסטודנט במחלקה בבית החולים במשך שלושה ימים רצופים, כאשר המועד האחרון להגשה חל פחות מארבעה ימים לאחר מועד השחרור מבית החולים; מחלה חמורה שאינה מצריכה אשפוז בבית חולים המגובה באישור מחלה מפורט מרופא מומחה לתחום של חמישה ימים לפחות, הכולל בתוכו את המועד האחרון להגשה ואשר אינו רטרואקטיבי.
 • אשפוז פתאומי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה במחלקה בבית החולים בשבוע שלפני המועד האחרון להגשה.
 • המועד האחרון להגשה חל במהלך 30 יום מיום הפטירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 • לדיקנית הסטודנטים שמורה הזכות להחריג סטודנטים או מתקבלים חדשים על פי שיקול דעתה.

 

למידע על ערעור על החלטה בגין התאמות על רקע ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב, לחצו כאן >>