השירות הפסיכולוגי מציע לסטודנטים הפונים אליו טיפול פסיכולוגי בשיחות פרטניות, או טיפול קבוצתי מסוגים שונים. בשירות הפסיכולוגי עובדים פסיכולוגים מומחים ומתמחים. העוסקים, בין היתר, בנושאים הקשורים ישירות לאתגרים העומדים בפני סטודנטים: התמודדות עם ליקויי למידה והפרעות קשב, התמודדות עם מצבי דיכאון, חרדה ומשברי חיים, גיבוש זהות מקצועית, אישית וזוגית, ועוד.

מה אנחנו מציעים?


 • כל סטודנט באוניברסיטת רייכמן הלומד בתוכנית לימודים אקדמית מלאה לקראת תואר ראשון או שני, או סטודנטים כנ"ל שלומדים בתוכנית חלקית שאינה פחותה מהיקף של 50% זכאי לפנות לשירותי הייעוץ לצורך קבלת טיפול פסיכולוגי פרטני או קבוצתי.
 • טיפול פרטני בשיחות: טיפול אישי בשיחות שבועיות קבועות, לתקופה של סמסטר עד שניים (כולל חופשות סמסטר וקיץ).
 • טיפול קבוצתי: טיפול בקבוצות קטנות. קיימים מספר סוגי טיפול קבוצתי – טיפול קבוצתי ממוקד מטרה: מוגבל ל 8-10 מפגשים, משתתפים עד 10 סטודנטים ומתמקד בנושא ספציפי, למשל קבוצת התמודדות עם חרדת בחינות.
 • טיפול קבוצתי אנליטי: מוגבל לעד 8 משתתפים. זהו טיפול מתמשך אשר מתקיים לאורך כל השנה, העוסק בהתפתחות אישית של חברי הקבוצה. המשתתפים מתבקשים כהתחלה להתחייב לשלושה חודשים.
 • ייעוץ ממוקד בפגישה עד שלוש פגישות חינמיות (של 30 דק) להתייעצות בנושאים המעיקים עליכם*. מתאים להתייעצות בנושאים כגון: קושי ספציפי מתחומי חיים שונים: לימודים/עבודה/מגורים/יחסים/בן משפחה במשבר או שאלות טרום טיפול – האם אני זקוק לטיפול ממושך יותר? אם כן – לאיזה טיפול? קבלת הפניה לטיפול ממוקד בתחום ההתמכרויות לאלכוהול/סמים.*הייעוץ הממוקד אינו מתאים במקרים כגון: טיפול פסיכולוגי מתמשך, משבר נפשי אקוטי, אובדנות.

מהו הליך הקבלה לטיפול?


 • הפגישה הראשונית תוקדש להיכרות עם הפונה, הבנת הסיבות לפנייתו לטיפול, הערכה של מצבו הנפשי ומידת הדחיפות שבקבלתו לטיפול. פגישה זו אינה כרוכה בתשלום.
 • אם הפונה מתמודד עם קשיים המחייבים טיפול נפשי ספציפי שאינו ניתן בשירות – יומלץ לו לאן לפנות וכיצד.
 • לכל פונה המתאים לטיפול בשירות יוצמד מטפל/ת אישי שיצור איתו קשר בטווח זמן קצר.
 • לצערנו, לעיתים יש תקופות עמוסות בהן נוצרת רשימת המתנה לטיפול אישי בשירות. במקרה זה הפונה יופנה לשירותים/מטפלים בחוץ ו/או יתווסף לרשימת ההמתנה ונפנה אליו לכשיתאפשר.

כיצד פונים?


הפניה לשירות נעשית באמצעות המייל, לרכזת האדמיניסטרטיבית של השירות, גב' ורד שני במייל: vered.shany@idc.ac.il . בעקבות הפניה יישלחו לפונה דף מידע על השירות ושאלון לפונה. אחרי שיחזיר אותם במייל למיכל, תיקבע לו פגישה ראשונית עם מטפל/ת בשירות.

כיצד אנו שומרים על חיסיון הפונים אלינו?


 • הפניה לשירות הפסיכולוגי והטיפול עצמו חסויים ואינם נרשמים בתיק הסטודנט.
 • החיסיון נשמר בהתאם לכללי האתיקה של הפסיכולוגים ובהתאם להוראת החוק.
 • הפנייה לשירות ותהליך הייעוץ יישמרו בסודיות מלאה ולא יועברו לכל גורם באוניברסיטת רייכמן או מחוצה לה, אלא אם לפונה בקשות אקדמיות לגבי לימודיו, או על סמך הרשאה בכתב חתומה על ידי הפונה.

עלות הטיפול:

 

הטיפול בשירות הפסיכולוגי מסובסד ונמוך משמעותית מטיפול במסגרות אחרות. טיפול לסטודנט שאינו מלגאי הוא בעלות של 125 ₪ לפגישה פרטנית ו- 70 ₪ לפגישה קבוצתית. סטודנטים הזכאים למלגה על בסיס סוציואקונומי (מלגת אוניברסיטת רייכמן, אייסף, שגרירי רוטשילד, קרן אור, ישראל שבלב ועוד) זכאים לטיפול פרטני בעלות של 50 ₪ לפגישה וקבוצתי בעלות של 40 ₪ לפגישה, זאת החל מהתאריך בו אושרה המלגה שלהם (לא יתאפשר החזר רטרואקטיבי).

 

*הייעוץ הממוקד אינו מתאים במקרים כגון: טיפול פסיכולוגי מתמשך, משבר נפשי אקוטי, אובדנות.