ולת"ם

 

סטודנט שזומן למילואים וברצונו להגיש ולת"ם, יפנה למשרד הדיקאנט, לשיר פאר.
ולת"ם ניתן להגיש כאשר מספר ימי השירות הוא לפחות 6, ולא יאוחר מ - 30 יום טרם מועד היציאה למילואים.

 

על הסטודנט להצטייד בפנייתו בצו קריאה, מערכת השעות ולוח מבחנים (במידה והמילואים מתקיימים בתקופת בחינות).

 

 

חשוב לדעת: על כל סטודנט להודיע ליחידתו על היותו סטודנט זאת ע"י שליחת טופס אישור לימודים למשרד הקישור ביחידה.

 

 

בשנת הלימודים בפועל (אוקטובר-יוני), מספר ימי המילואים הניתנים לסטודנט לא יעלה על 21 יום.