בשנת 2017 הושקה במרכז הבינתחומי חממה חברתית בשיתוף וליווי האיחוד האירופי ותוכנית Silice by Erasmus. מטרת התוכנית היא לחנך דור חדש של סטודנטים וסטודנטיות ליזמות חברתית, באמצעות שיתופי פעולה ופיתוח יחסים בינלאומיים.

חזון התוכנית


  • עידוד יצירת היזמות החברתית בקרב הסטודנטים והטמעת ערכים רלוונטיים כחלק בלתי נפרד מהחיים החברתיים ומהרוח בקמפוס.
  • מטרותיה של התוכנית הם חינוך דור חדש של תלמידים ליזמות חברתית, יצירת שותפויות עם ארגונים, חברות, אגודות ויזמים פרטיים על מנת לקיים את הפעילות בטווח הארוך.
  • החממה תספק רקע וידע אקדמי ותסייע בפיתוח יחסים בינלאומיים ארוכי טווח עם מוסדות אקדמיים שותפים בארץ ובהודו בנושא יזמות חברתית.

תחומי פעילות


  • ליווי ויעוץ לפרויקטים חברתיים: בניית תוכניות עבודה, יצירת שיתופי פעולה רלוונטיים וסיוע בגיוס משאבים בהתאם לאופי וצרכי היוזמה.
  • השקת תחרות Impact@ IDC, תחרות שנתית נושאת פרסים בנושא יזמות חברתית לסטודנטים בקמפוס ולקהילה בעיר הרצליה.
  • שיתוף פעולה אסטרטגי עם מועדון היזמות באוניברסיטת רייכמן.
  • יצירת HUB בתחום יזמות חברתית אשר יעמוד לרשות יזמים חברתיים מהבינתחומי ומהמרחב הקהילתי-עירוני.
  • שותפות ביצירת מאגר ידע אקדמי-בינלאומי בשיתוף עם 8 מוסדות מישראל, הודו ואירופה בנושא יזמות חברתית.