​נציבת קבילות סטודנטים

 

 

נוהל זה נועד להבטיח כי לסטודנטים תהיה אפשרות להתלונן במקרים אשר לדעתם נהגו בהם שלא בהתאם לתקנון הלימודים, פגעו בהם ובזכויותיהם או שלא זכו ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המנהלי באוניברסיטת רייכמן.


הדיקנית לענייני סטודנטים ובוגרים היא נציבת קבילות הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן.

 

 

  • כל הסטודנטים במוסד רשאים להגיש תלונה לנציבת קבילות הסטודנטים והיא המוסמכת לברר תלונות אלה.
  • נציבת תלונות הסטודנטים תבדוק ותברר כל תלונה שתתקבל ותשיב למתלונן.
  • נציבת תלונות הסטודנטים רשאית להעביר את המלצותיה לכל גורם מוסמך באוניברסיטת רייכמן.
  • אחת לשנה, תגיש הנציבה דו"ח לנשיא האוניברסיטה, ובו תדווח על פעולותיה לבירור התלונות באותה שנה.

 

ליצירת קשר >