סטודנטים מלמדים סטודנטים

 

דיקנאט הסטודנטים מפעיל החל מסמסטר א' תשפ"א מיזם תגבור אקדמי לסטודנטים הזקוקים לתגבור וסיוע בקורסים השונים. כבר במהלך הסמסטר הראשון, התבצעו בהצלחה רבה מאות שעות הוראה.


השיעורים מוענקים בתשלום סמלי באמצעות סטודנטים מצטיינים: מרביתם מקבלי מלגות הצטיינות והאחרים מקבלים נ"ז כללי.

 

סטודנטים אשר נמצאו זכאים לסיוע סוציו אקונומי ממדור המלגות של המרכז הבינתחומי, זכאים לקבל שיעורים פרטיים במסגרת סמ"ס ללא תשלום. בכל תחילת סמסטר, תפורסם הודעה לגיוס מורים נוספים ובהמשך מידע ובו פירוט בנוגע לקורסים המוצעים להוראה.

 

מלגאים המעוניינים לקחת חלק כמורים, מוזמנים ליצור קשר עם מדור המלגות.

כל הכנסות הפרויקט מועברות לטובת מלגות סיוע כלכלי לסטודנטים נזקקים.

מידע נוסף ניתן לקבל בכתובת: s.m.s@idc.ac.il