מנהל בחינות

מנהל בחינות באוניברסיטת רייכמן עוסק בתכנון, אירגון ופיתוח של מערך הבחינות לאורך לימודיכם כסטודנטים.


 • קבלת שאלון הבחינה מהמרצה, וידוא נוכחות מרצה במהלך הבחינה, שכפול והכנת הבחינות, שיבוץ הנבחנים לכיתות הבחינה, הוצאת רשימות נבחנים והכנת הבחינות לבדיקה.
 • התנהלות הבחינה בפועל ומתן מענה ופתרונות אונליין במהלך הבחינות, כולל בעיות אקדמיות וטכניות.
 • סריקת מחברות הבחינה לבדיקה אלקטרונית, פענוח מבחני רב-ברירה והעלאת מחברות בחינה בדוקות לתחנת המידע של הסטודנט.

 • טיפול בתלמידים הזכאים לתנאים מותאמים בבחינות במשותף עם פסיכולוגית המרכז, הגב' רותי ריזל ודיקאנט הסטודנטים. נושא זה מתפרס לאורך השנה כולה ולא מאפיין רק את תקופות הבחינות.
 • ריכוז נושא המועדים המיוחדים - הטיפול במועדים אלו זהה לטיפול בבחינות הרגילות של סוף הסמסטר. לוח הבחינות מתואם מול המרצים והסטודנטים הזכאים, באופן פרטני.
 • עזרה למרצים בצילום חומרי לימוד, סריקת בחינות לתחנת המידע של הסטודנטים, תשלום עבור הוצאת אישורים וכרטיסי סטודנט וחלוקת תווי תיקוף לכרטיסי סטודנט.

יצירת קשר

פרטים כלליים

 • פקס
  09-9527345
 • כתובות מייל
  bhinot@idc.ac.il

ראש מנהל בחינות

זהבית לוסטיגר לוי

רכזות השגחה

מנהל עבודות

לפניות בנושא סריקת בחינות והוצאת אישורים