מֵעֵבֶר ללימודים

כמוסד חינוכי, השם דגש על ערכים של חרות לפעולה ואחריות לקהילה, יזמות ומצוינות, מעודדת אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) את הסטודנטים לפעילות נרחבת, בנוסף ללימודים האקדמיים. אוניברסיטת רייכמן מציעה מגוון פרויקטים לסטודנטים למען הקהילה, מתוך אמונה כי קידום עזרה לזולת ומעורבות אישית בקהילה בקרב סטודנטים במהלך לימודיהם, תורם להפנמת עבודה קהילתית ותרומה לחברה גם בעתיד. בנוסף, בדומה לנהוג באוניברסיטאות מובילות בעולם ומתוך ראיית הסטודנט במרכז העשייה, מציעה אוניברסיטת רייכמן מגוון פעילויות חברתיות להעשרת החיים הסטודנטיאליים.