;she codes


;she codes היא קהילה טכנולוגית של נשים שהוקמה במטרה להגיע ל-50% מפתחות תוכנה בתעשיית ההיי-טק הישראלי.
הקהילה מונה כיום למעלה מ-40 סניפים בארץ ומעל ל-50,000 משתתפות. בין חברות הקהילה יש נשים המבקשות להתנסות בפעם הראשונה בתחום, נשים הרוצות ללמוד פיתוח תוכנה או לעשות הסבה מקצועית, סטודנטיות בתחומים טכנולוגים ובתחומים אחרים, מפתחות שבאות במטרה להתפתח מקצועית ולפגוש מפתחות אחרות ועוד.

אוניברסיטת רייכמן מיועדת לקהל הסטודנטיות וכוללת אירועים מיוחדים המותאמים לסטודנטיות כגון הכנה ליריד תעסוקה. ניתן להגיע לסניף כדי לקדם פרויקטים אישיים ומטלות לימוד לתואר.

הפעילות בסניפים ובקהילה מתבססת על מאות חברות קהילה מקצועיות ומסורות, ומתקיימת בצורת מפגשי למידה בסניפים אחת לשבוע, הרצאות טכנולוגיות, סיוע בתחום הקריירה ועוד. הסטודנטיות יכולות להשתלב כחברות צוות בסניף, בארגון האירועים הארציים, בצוותי תכני הקורסים, תפעול האתר וערוצי המדיה ותפקידים משמעותיים אחרים.

 

לפרטים נוספים באתר ;She codes לחצי כאן >>
לקבוצת הפייסבוק>> 

ניתן לפנות גם במייל -
students@she-codes.org