בחזרה לחברה 

אוכלוסיית האסירים המשוחררים היא אוכלוסייה רגישה אשר זקוקה לסיוע על מנת להצליח להשתקם ולהשתלב בחזרה בחברה.

סטודנטים הלוקחים חלק בפרויקט יסייעו בשילוב אסירים משוחררים במקומות עבודה, יעבדו מול החברות המובילות במשק הישראלי, ילוו אסירים בתהליך השחרור המורכב וכך יקדמו רציונל חברתי שמטרתו הורדת הפשיעה החוזרת.

כחלק מכך, הסטודנטים יובילו לחסכון אדיר לקופת המדינה ויקדמו שינויי מדיניות מול המחוקק והרשויות השונות.

בנוסף להתנדבות השבועית, הסטודנטים יערכו יריד תעסוקה (ראשון מסוגו בעולם) לטובת השמה של אסירים משוחררים, וכן יערכו סדנאות בבתי הסוהר השונים בארץ.

לפרטים נוספים:

רז רונן
054-4666915
Razronen78@gmail.com