StandWithUs

 

StandWithUs הינו ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח העוסק בדיפלומטיה ציבורית ומטרתו לקדם חינוך אודות מדינת ישראל בעולם. הארגון הוקם בשלהי האינתיפאדה השנייה, כמענה לסיקור התקשורתי המוטה כלפי ישראל בתקשורת האמריקאית והעדר קולות פרו-ישראליים בקמפוסים ברחבי ארה”ב. מטרת הארגון היא להציג את ישראל בצורה אמיתית, מהימנה, הוגנת ובגובה העיניים ברחבי הקמפוסים, בתקשורת, ובקהילות שונות.


תוכנית ה-Fellowship הינה תוכנית הדגל של ארגון StandWithUs בישראל. מטרת התוכנית הינה להכשיר בכל שנה כ-120 סטודנטים מובילים לדיפלומטיה ציבורית ועשייה אקטיבית למען שיפור תדמית ישראל בעולם. הארגון פועל בשישה קמפוסים ברחבי הארץ ובשיתוף עם משרד החוץ והתאחדות הסטודנטים בישראל.


הסטודנטים המשתתפים בתוכנית מגיעים מכלל הרקעים החברתיים, מכל תחום לימוד ומרחבי הקשת הפוליטית. מה שמניע אותם הם ערכי ציונות, אהבת הארץ ורצון אמיתי לפעול למען מדינת ישראל בזירה המקומית והבינלאומית. במהלך התוכנית, הסטודנטים נחשפים למגוון סוגיות מפתח בהסברה הישראלית, יוצאים לסיורים באתרים "בוערים", נפגשים עם דוברים ומומחים מהטובים בתחומם ואף מוציאים לפועל פרויקטים העוסקים בתדמית ישראל בעולם.

 

יום ושעות פעילות: יום ב' ,19:15-21:30