מרכז לכתיבה באנגלית

 

המרכז יעמוד לרשות כל הסטודנטים הזקוקים לעזרה בתחומים הבאים: פיתוח רעיונות, כתיבת ראשי פרקים, הבנייה של מאמרים, עריכה עצמית, כתיבת ביבליוגרפיה ומראי מקום לפי קריטריונים אקדמיים.  סטודנטים אשר יתקבלו לפעילות במרכז יוכשרו לשמש כחונכים לסטודנטים. 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

ד"ר ליאור כהן

דוא"ל: writingcenter@idc.ac.il