ידיעונים, תקנונים וסילבוסים

בעמוד זה תמצאו את הידיעונים השונים של בתי הספר ותכניות הלימוד באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה), את מערכת השעות לסטודנטים, ארכיון ידיעונים ותקנונים לסטודנטים.

​חיפוש סילבוסים

מערכת חיפוש הסילבוסים מאפשרת לקהל הסטודנטים, הבוגרים וסגל האוניברסיטה לאתר סילבוסים לפי שם הקורס, שם המרצה או קוד הקורס.

הגישה למערכת תתאפשר לאחר הזדהות דרך המרכז האישי > יישומים נוספים > חיפוש סילבוסים: