מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים הנו הגוף האחראי על הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לסטודנט ומספק את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך לימודיו באוניברסיטת רייכמן. מנהל הסטודנטים מהווה חוליה מקשרת בין הסטודנט לבין גורמים שונים במרכז, לרבות דיקנים, מרצים, יחידות מנהלה, ועוד.

תחומי אחריות:


המנהל מטפל בפניות בכל נושא שהוא, למעט פניות בנושא שכר הלימוד, ומספק תשובות אינפורמטיביות וכן עזרה בפתרון בעיות מיוחדות. המנהל מהווה למעשה גורם מקשר בין הסטודנט לבין גורמים שונים במרכז, לרבות מרצים, בודקי עבודות, דיקנים וכו'. פניות בנושאים אקדמיים מטופלות מול דיקן ביה"ס, בעוד שפניות על רקע אישי מטופלות מול דיקן הסטודנטים.


ריכוז הרישומים האקדמיים של הסטודנטים:


 • רישום למסלולי לימוד וקבוצות תרגול
 • רישום לקורסים
 • הזנת ציונים בעבודות/בחינות
 • טיפול בערעור על תוצאות הבחינה
 • טיפול ברישום סטודנטים, שאינם רשאים לגשת לבחינות או שציונם נפסל מסיבה כלשהי
 • באחריות המנהל לשקלל את כל מרכיבי הציון בקורס ולפרסם ציון סופי בקורס
 • טיפול במועדי בחינה מיוחדים (בשל סיבות מוצדקות)

מידע נוסף


 • טיפול בבקשות שונות לפטור: פטור מלא מהשיעור (שיעור חובה או בחירה), פטור חלקי מנוכחות או הגשת תרגילים (במקרים בהם הקורס נלמד במרכז בעבר), פטור מבחינות אמצע
 • דחיית מועדי הגשת עבודות
 • בקשות להקפאת/הפסקת לימודים
 • המנהל בודק מאזן אקדמי לכל סטודנט בסוף כל שנת לימוד/ אם יש צורך, בהתאם לתקנון הלימודים.
 • מעלה תיקי סטודנטים לוועדה לענייני תלמידים
 • המנהל בודק מאזן אקדמי לפני טקס מצטיינים, מחבר את רשימת המצטיינים לטקס ומזמין את הסטודנטים לטקס.
 • לפני טקס בוגרים על המנהל לבדוק זכאות לתואר.

הנפקת אישורים לשימוש הסטודנטים


 • כרטיס סטודנט
 • אישורי לימודים בעברית/אנגלית
 • גיליונות ציונים בעברית/אנגלית
 • מכתבי המלצה ממרצים
 • אישורי התמחות
 • אישור זכאות לתואר
 • אישורים מיוחדים אחרים (כגון מועדי בחינות וכו')
 • אישורים שונים לבוגרים + מילוי טפסי רישום לאוניברסיטאות בחו"ל

הנפקת כרטיס סטודנט


תעודת סטודנט מונפקת בשנת הלימודים הראשונה בלבד.

משנת הלימודים השנייה ואילך תחולק מדבקת תיקוף במנהל הסטודנטים.

במקרה של אובדן תעודת סטודנט יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. להיכנס לתחנת המידע
 2. תחת כספים תשלום בכרטיס אשראי: 10 ₪
 3. לאחר התשלום יש לשלוח מייל בתוספת צילום אישור התשלום לכתובת : Runi.photo@runi.ac.il
 4. איסוף התעודה החדשה לאחר אישור קבלת המייל במנהל הסטודנטים בשעות קבלת הקהל.