TOOLS


תוכנית חוץ-אקדמית חדשנית, כחלק מתפיסת "הבינתחומיות החדשה" להכשרת הסטודנטים והסטודנטיות להובלת המחר.
התוכנית מבוססת על שיתוף פעולה עם מומחי התוכן והחברות המובילות במשק, במטרה להעשיר את ארגז הכלים של הסטודנטים, להעניק להם יכולות יישומיות, ולהכין אותם לעולם העבודה החדש.

איך זה עובד?


  • בכל סמסטר (א' וב') נפתחים שלושה מחזורים – סך הכל 6 מחזורים בשנה.
  • כל קורס מורכב משלושה מפגשים חד שבועיים, בסך הכל שלושה שבועות. משך כל מפגש כ-3 שעות אקדמיות.
  • כלל הסטודנטים של האוניברסיטה (שנה א' עד תואר שני) זכאים להשתתף בקורס אחד ללא עלות, ובקורסים נוספים בעלות מסובסדת.

תחומי הלימוד

שאלות ותשובות