הודעה לעיתונות

ציון עובר בקושי לדמוקרטיה הישראלית

16 פברואר
2023

שתפו ב:

ציון עובר בקושי לדמוקרטיה הישראלית

לדוח ערכים ליברליים ודמוקרטיים 2022 - לחץ כאן

 

דמוקרטיה. נדמה, כי אי אפשר בתקופה האחרונה להתחמק מהמושג דמוקרטיה. בתקופה הסוערת העוברת על מדינת ישראל, כל צד מנכס לעצמו את השימוש במושג כרצונו – שלטון הרוב, אומר צד אחד, הוא הוא מהותה של הדמוקרטיה. לעומת זאת, אחרים צועקים כי הנעשה כעת בישראל עלול להביא לקץ הדמוקרטיה.

 

אין ספק באשר למעורבותו של הציבור הישראלי בכל הקשור לרפורמה המשפטית והשלכותיה על הדמוקרטיה הישראלית. יעידו על כך ההפגנות ההמוניות, כמו גם השיח הטעון בכלי התקשורת, ברשתות החברתיות ומעל בימת הכנסת. בדיקה מהירה של כמות החיפושים של המילה "דמוקרטיה" במנוע החיפוש גוגל טרנדס, אף היא מצביעה על עליה משמעותית של עניין במושג.  

                                                                                        

על רקע המשבר בחברה הישראלית ולאור המרכזיות לה זוכה המושג בחודשים האחרונים, שאלנו, במכון לחירות ואחריות את הציבור הישראלי מספר שאלות העוסקות בדמוקרטיה הישראלית.

 

במסגרת סקר ערכים דמוקרטים וליברליים, שעורך המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, מדי שנה, שאלנו את הציבור הישראלי: באיזו מידה חשוב לך לחיות במדינה עם שלטון דמוקרטי, ובאיזו מידה את/ה מרוצה מהאופן בו מתפקדת הדמוקרטיה הישראלית.

 

מקור: Google Trends חיפוש המילה דמוקרטיה בישראל 2022-2023

 

הממצאים מתארים תמונת מצב מעניינת: לציבור הישראלי, בכללותו, חשוב מאוד לחיות במדינה עם שלטון דמוקרטי. אין הבדל בין יהודים לערבים, בין מצביעי מפלגות הקואליציה או האופוזיציה ואף לא בין חרדים לחילונים. לעומת זאת, ניכר כי ישנם פערים גדולים בין החשיבות שמייחסים הישראלים לחיים במדינה דמוקרטית לבין מידת שביעות הרצון של הציבור הישראלי מתפקודה של הדמוקרטיה בישראל.

 

בחתך אידיאולוגי, אנו רואים שאלו המגדירים עצמם כשמאל אידיאולוגי דווחו על רמות שביעות רצון נמוכות יותר מאלו המגדירים את עצמם מרכז או ימין. בחתך לאומי - ערבים (4.4) דווחו על שביעות רצון נמוכה יותר מיהודים (6.0).ניתן לסכם אם כן ולומר כי בעוד שלאזרחי ישראל חשוב לחיות תחת שלטון דמוקרטי חסון ומתפקד, את הדירוג הנמוך שהם מעניקים לכל הקשור לתפקוד הדמוקרטיה ניתן לפרש כאכזבה מהאופן שבו השלטון הדמוקרטי הישראלי מתנהל כיום בפועל, אכזבה שהיא בולטת יותר בקרב אלו המגדירים עצמם כשמאל וערבים.