הודעה לעיתונות

לאור המשבר הפוליטי - גוברות הקריאות לכינון חוקה לישראל

30 מרץ
2023

שתפו ב:

סקר של המכון לחירות ואחריות מצא:

63% מהציבור הישראלי סבור שכל חוקה שתכונן צריכה להישען על עקרונות מגילת העצמאות ולהבטיח את זהות המדינה כיהודית ודמוקרטית

 

המשבר החברתי והפוליטי העמוק במדינת ישראל לצד אי הסכמה בדבר שינויים במערכת המשפטי מחדד את הצורך בדיון בסוגיית כינון חוקה לישראל. חוקה שתעגן את ערכיה ועקרונותיה של החברה הישראלית.

 

ברגעי השיא של המחאה הציבורית, בדקנו במכון לחירות ואחריות, באוניברסיטת רייכמן מה חושב הציבור הישראלי בדבר כינון חוקה לישראל. יתרה מכך, בדקנו את מידת ההסכמה הציבורית לכך שחוקה ישראלית תישען על עקרונות מגילת העצמאות.

 

מהסקר עולה כי רוב בציבור הישראלי תומך בקידום חוקה בישראל בזמן הזה. וכפי שניתן לראות מהנתונים – הסכמה זו נרשמה בקרב רוב חלקי הציבור בישראל.

 

 

על אלו ערכים תושתת החוקה הישראלית ?

ממצאי הסקר מראים כי מרבית הציבור מסכים כי כל חוקה שתתקבל בישראל צריכה להישען על עקרונות מגילת העצמאות. גם בנושא ישנה הסכמה בקרב רוב חלקי הציבור - הסכמה לכינון חוקה בישראל שתבטיח את זהות המדינה כיהודית ודמוקרטית נמצאה בכל חלקי החברה הישראלית.