הודעה לעיתונות

הציבור הישראלי והפגנות – יחס המשטרה והחשש לצאת להפגין

24 ינואר
2023

שתפו ב:

סקר של המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן בדק ומצא: 45% מהציבור הישראלי: המשטרה מפעילה כוח בלתי סביר במהלך פיזור הפגנות. 67% מהישראלים : המשטרה מתייחסת באופן שונה להפגנות של קבוצות חברתיות שונות בישראל ומפעילה אלימות רבה יותר בהפגנות של קבוצות מסוימות

 

לדוח המלא של ד"ר קרן לוי גנני סניידר ואיתי זינגר לחצו כאן >> 


מה חושב הציבור הישראלי על התנהלות משטרת ישראל בעת פיזור הפגנות? סקר של המכון לחירות ואחריות מצא כי 45% מהציבור הישראלי סבור שמשטרת ישראל מפעילה כוח לא סביר במהלך פיזור הפגנות. במקביל, רוב בציבור הישראלי (67%) סבור כי משטרת ישראל מתייחסת באופן שונה להפגנות של קבוצות חברתיות שונות בישראל כך שהיא מפעילה אלימות רבה יותר בהפגנות של קבוצות מסוימות.


ההחלטה לצאת להפגין, מונעת גם מהביטחון שרוחש המפגין, שמערכת אכיפת החוק, קרי המשטרה, תנהג בו בהגינות ובשוויוניות אם וכאשר הוא כפוף להוראותיה. עד כמה המפגין הישראלי מעריך כי המשטרה מתייחסת לקבוצות חברתיות שונות בצורה דומה ומפעילה אלימות, בשעת הצורך, הינו מימד חשוב בהחלטה זו האם לצאת להפגין או לא. בנוסף, בהינתן גווניה הרבים של החברה הישראלית והקבוצות הבוחרות להפגין את דעתן, נשאלת השאלה האם הציבור הישראלי מאמין כי משטרת ישראל פועלת בצורה שוויונית בדרכי תגובתה לקבוצות שונות. לחששות הללו אף נוספו לאחרונה התבטאויותיו של השר החדש לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, שאמר: "הדרישה שלי מהמשטרה היא לפעול בצורה שוויונית. דין הפגנה בתל אביב כדין הפגנה בירושלים, דין הפגנה של השמאל כדין הפגנה של הימין".


על מנת לבחון כיצד תופס הציבור הישראלי את משטרת ישראל בכלל ואת התנהלותה במהלך הפגנות בפרט, בדק המכון לחירות ואחריות, באוניברסיטת רייכמן סוגיות אלו בקרב מדגם מייצג של החברה היהודית בישראל (1,543 משיבים בני 18 ויותר). מהסקר עולה כי רוב בציבור החרדי (76%) סבור כי המשטרה נוטה להפעיל כוח לא סביר בפיזור הפגנות (לעומת 41% מהחילונים). בנוסף, 76% ממצביעי השמאל סבורים כי המשטרה מתנהגת אחרת לקבוצות שונות בהפגנות ומפעילה כלפיהן אלימות ברמות שונות, לעומת 68% ממצביעי הימין ו- 64% ממצביעי המרכז.

 


ביקשנו מהישראלים שסברו שמשטרת ישראל מתייחסת באופן שונה להפגנות של קבוצות שונות (67% מהמדגם), לדרג את הקבוצות הזוכות ליחס תוקפני ואלים יותר מצד המשטרה כשהן מפגינות בסדר יורד. הממצאים מראים כי במקום הראשון לזכות ביחס תוקפני ואלים יותר מצד המשטרה הם חברי הקהילה האתיופית (65%). אחריהם דורגו מפגינים חרדים (57%) וערבים (49%). כמעט 100% מהציבור החרדי (99%) סבור כי הם הקבוצה שזוכה ליחס תוקפני ואלים יותר מצד המשטרה כאשר הם מפגינים. במקביל, 91% מהערבים סבורים כי דווקא הערבים הם הזוכים ליחס תוקפני ואלים יותר מצד המשטרה כאשר הם מפגינים.