הודעה לעיתונות

לידיעת ממשלת ישראל - רוב הציבור הישראלי מתנגד למינוי שופטים על ידי ועדה שתורכב מרוב של פוליטיקאים

29 ינואר
2023

שתפו ב:

סקר של המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן:
גם בקרב מצביעי הימין אין רוב לתומכים בשינוי המוצע להרכב הוועדה למינוי שופטים. תמיכה גורפת בשינוי - רק בקרב חרדים

 

לדוח המלא של ד"ר עומר יעיר לחצו כאן >>

 

אחד הסעיפים הדרמטיים ברפורמה המשפטית של שר המשפטים לוין, עוסק בשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים.
לפי תוכניתו של לוין, תוגדל הוועדה למינוי שופטים מתשעה לאחד עשר חברים, ובמקום נציגי לשכת עורכי הדין יכהנו נציגי ציבור אשר ימונו על ידי שר המשפטים. שינוי זה למעשה, יאפשר לנבחרי הציבור רוב ברור בוועדה זו ויקנה לממשלה שליטה מוחלטת בבחירת שופטים לכל הערכאות, ללא צורך בהסכמה של מערכת המשפט או האופוזיציה.

 

בסקר שערכנו במכון לחירות ואחריות, כשבועיים ממועד הכרזת תוכניתו של שר המשפטים, בדקנו האם הציבור הישראלי תומך בשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, כך שגוף המורכב בעיקר מפוליטיקאים יהיה זה שימנה שופטים. ממצאי הסקר מראים שרוב הציבור הישראלי, כמעט 60%, מתנגד לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים באופן המוצע. בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה נמצא רוב של 52% התומכים בשינוי בהרכב הוועדה, כש-41% בלבד ממצביעי הליכוד תומכים בשינוי המוצע. התנגדות גורפת לשינוי הרכב הועדה למינוי שופטים נרשמה בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה (85%).

 

הבדלים ניכרים בסוגיה זו נמצאו בחלוקה לפי מידת דתיות: רק בקרב חרדים נרשמה תמיכה לשינוי המוצע להרכב הוועדה למינוי שופטים:84% מהחרדים תומכים בשינוי זה. לעומתם, רוב המסורתיים (54%) ורוב גורף של החילונים (79%) מתנגדים לשינוי המוצע. בקרב דתיים-לאומיים אין רוב ברור התומך או מתנגד לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים.