הודעה לעיתונות

יוקר המחייה "in", השינויים המוצעים למערכת המשפט "out"

23 אפריל
2023

שתפו ב:

44% מהציבור הישראלי סבורים כי הנושא החשוב ביותר לקידום במושב הקיץ של הכנסת הוא יוקר המחייה. 16% בלבד חושבים כי על הקואליציה לקדם את השינויים המוצעים למערכת המשפט במהלך שלושת החודשים הקרובים

 

 

עשרה ימים לפני פתיחת מושב הקיץ של כנסת ישראל, ביקשנו במכון לחירות ואחריות, לבחון מהו הנושא החשוב ביותר שהקואליציה צריכה, לדעת הציבור הישראלי, לקדם במהלך שלושת חודשי המושב: השינויים המוצעים למערכת המשפט, יוקר המחייה, המצב הביטחוני, חוק וסדר וחינוך.

 

 

מהממצאים עולה הסכמה גורפת בין כל הקבוצות בחברה הישראלית כי נושא השינויים המוצעים במערכת המשפט אינו הנושא החשוב ביותר העומד על הפרק בימים אלו במדינת ישראל. יתרה מכך, הוא גם איננו הנושא השני החשוב ביותר: ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים, נשים וגברים, דתיים וחילונים, מצביעי מפלגות הקואליציה והאופוזיציה דירגו את הנושא המשפטי במקום השלישי בלבד. הרבה אחרי יוקר המחייה והמצב הביטחוני.