מחקר חדש

מחקר חדש: מה מנבא רצון של הורים לעוד ילדים, וכמה?

28 ספטמבר
2022

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

שתפו ב:

המחקר שבדק מה מנבא רצון של הורים לעוד ילדים, וכמה? והאם הורים הטרוסקסואליים רוצים יותר ילדים מהורים חד-מיניים?

 

מחקר חדש של ד"ר גבע שנקמן לכברג, ראש מעבדת LGBTQ+ Psychology בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, ושותפיו, מצא כי לא קיימים הבדלים ברצון לעוד ילדים כמו גם בגודל המשפחה האידיאלי, בין הורים חד-מיניים (אבות הומואים/אימהות לסביות), והורים הטרוסקסואליים

 

מחקר חדש של ד"ר גבע שנקמן לכברג ושותפים בדק מה מנבא רצון של הורים לעוד ילדים, והאם הורים הטרוסקסואליים רוצים יותר ילדים מהורים חד-מיניים. בנוסף בדק המחקר האם ישנו הבדל בין הרצון לעוד ילדים אצל אבות הומואים לאמהות לסביות. במחקרם בדקו ד"ר שנקמן לכברג ושותפיו 72 אימהות לסביות מתרומת זרע (36 זוגות), 78 אבות הומואים מפונדקאות (39 זוגות), ו-72 הורים הטרוסקסואלים (36 זוגות), ברצון שלהם להיות הורים לעוד ילדים כמו גם בגודל המשפחה האידיאלי בעיניהם. הממצאים הצביעו על כך שאין הבדלים בין הקבוצות ברצון לעוד ילדים כמו גם בגודל המשפחה האידיאלי. ממצאי המחקר גם חשפו את המשתנים המנבאים באופן מובהק רצון לעוד ילדים בקרב לסביות, הומואים והטרוסקסואלים. המחקר הנוכחי הוא הראשון מסוגו שבחן הבדלים ברצון לעוד ילדים בין לסביות, הומואים והטרוסקסואלים שהם כבר הורים.


ישראל נחשבת למדינה עם אחוזי הפריון מהגבוהים בעולם המערבי כאשר מספר הילדים הממוצע במשפחה בישראל הוא כ- 3.1, וזאת ביחס לכ-1.5 ילדים במשפחה בממוצע במרבית מדינות אירופה. ישראל גם נחשבת למעצמת הפריות חוץ גופיות (IVF), עם כמות מרפאות הפריון הגבוהה ביותר ביחס לכמות האוכלוסייה. בסביבה כזו, המעודדת ילודה ומשפחתיות עולה השאלה מהם המשתנים שתורמים לרצון להביא עוד ילדים לעולם? ומהו המספר הילדים האידיאלי במשפחה?


השערות המחקר המרכזיות היו שבדומה למחקרים קודמים על אוכלוסייה של לסביות, הומואים והטרוסקסואלים ללא ילדים, לסביות והומואים ידווחו על רצון נמוך יותר להיות הורים לעוד ילדים ביחס להטרוסקסואלים, ועל גודל משפחה אידיאלי קטן יותר, וזאת לאור המודעות לקשיים הכרוכים בהורות להט"בית. בנוסף, מחקרים קודמים הראו כי הטרוסקסואלים (ללא ילדים) מדווחים על רצון רב יותר להיות הורים ביחס ללסביות והומואים (ללא ילדים). ממצאי המחקר הנוכחי הראו שבניגוד להשערות המחקר לא היה שוני בין הורים חד-מיניים, והורים הטרוסקסואלים ברצון שלהם לילדים נוספים, כמו כן, לא נבדלו במספר הילדים האידיאלי בעיניהם במשפחה (בשלושת סוגי המשפחות המספר האידיאלי היה באזור השלושה ילדים, בדומה לממוצע הארצי). עוד הראו החוקרים, שללא קשר לנטייה המינית של ההורה, רצון גבוה יותר לעוד ילדים היה קשור באופן מובהק עם: גיל צעיר יותר של ההורים, רמה נמוכה של קרבה לדת, ייחוס פחות אחריות לילד להתנהגותו הלא נאותה, כמו גם פער קטן בין מספר הילדים האידיאלי למספר הילדים הנוכחי.


ההסבר שהחוקרים נתנו להיעדר ההבדלים הוא שבישראל, המעודדת ילודה ומשפחתיות, לסביות והומואים שהפכו להיות הורים "שברו את תקרת הזכוכית" הנוגעת במשפחתיות. לאחר ההפיכה להורים, נראה שהלחץ החברתי להביא עוד ילדים נהיה זהה ללא קשר לנטייה המינית, והדבר יכול להתקשר עם היעדר ההבדלים בין הקבוצות. 

ד"ר גבע שנקמן לכברג ד"ר גבע שנקמן לכברג, בית-ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן: "בשנים האחרונות יותר ויותר לסביות והומואים הופכים להיות הורים. בישראל, הוצע כי הורות באופן כללי (ללא קשר לנטייה המינית), היא כרטיס הכניסה לקונצנזוס החברתי. עם זאת, עד כה, לא נערך מחקר שהשווה בין הורים שהם לסביות או הומואים להורים שהם הטרוסקסואלים, ברצון לעוד ילדים כמו גם בגודל המשפחה האידיאלי כמו שנעשה כאן".


נקודה מעניינת היא כי מעט זיקה לדת נקשרה עם יותר רצון לעוד ילדים. מחקרים קודמים מראים שזיקה חזקה לדת מקושרת עם רצון לעוד ילדים. החוקרים מסבירים כי מרבית המחקרים הקודמים שמצאו קשר בין דתיות ורצון לעוד ילדים נערכו בקרב הטרוסקסואלים, ושכאשר מדובר בדגימה שיש בה לסביות והומואים, נראה שהדת, שפעמים רבות אינה תומכת בלסביות והומואים, עלולה דווקא להתנגש עם זהות להט"בית או משפחתיות להט"בית. בהתאמה, וכפי שהתקבל במחקר, דווקא מתן חשיבות נמוכה יותר לדת נקשרה עם יותר רצון לעוד ילדים.


בעולם, כמו גם בישראל נערכו מחקרים, שהשוו בין לסביות, הומואים והטרוסקסואלים שהם ללא ילדים, לגבי הרצון שלהם להיות הורים בעתיד. מחקרים אלה הראו באופן די עקבי שלסביות והומואים מדווחים על רצון להורות, אם כי ברמה נמוכה מזו של הטרוסקסואלים. הסברים מרכזיים לכך היו שהורים חד-מיניים מודעים לעלויות הכלכליות והמשפטיות הגבוהות הכרוכות בטיפולי פריון, פונדקאות ואימוץ, חוששים מסטיגמה חברתית לגבי הורותם והערכת הסיכוי שלהם להצלחה להפוך להיות הורים ביחס להטרוסקסואלים נמוכה יותר. הסבר מרכזי נוסף הוא שעל הטרוסקסואלים מופעל לחץ חברתי חזק יותר להיות הורים ביחס ללסביות והומואים.


את המאמר הוביל ד"ר גבע שנקמן לכברג, והוא נכתב בשיתוף עם ד"ר ניקולה קרונה מאיטליה, ד"ר בנדיקט מוטון וד"ר סלבטור דאמור מבלגיה, ופרופ' הני בוס מהולנד.


לקריאת הכתבה אודות המחקר ב-Ynet >>