חדשות

חוקרת מצטיינת: ד"ר שירי צמח שמיר על תחומי המחקר שלה

20 ביוני, 2021

20 יוני
2021

בית הספר לקיימות

שתפו ב:

תחום הכלכלה של שינוי אקלים, שירותי המערכת האקולוגית, פתרונות מבוססי טבע וכלכלת המגוון הביולוגי לא נחקרו כמעט בישראל ולא באים לידי ביטוי במחקרים אקדמיים ובקבלת ההחלטות.

 

ההפנמה בקרב מקבלי ההחלטות של חוסר ידע הוביל לקולות קוראים של משרדי הממשלה השונים. במסגרת מחקרים ממומנים ע"י משרד האנרגיה, משרד החקלאות, קק"ל ויד הנדיב, ד"ר שירי צמח שמיר מובילה מחקרים הוליסטיים בתחום הערכה כלכלית-תרבותית של שירותי המערכת האקולוגית הימית והיבשתית, יחד עם חידוד מונח חדש בכלכלת סביבה - "הערך הביטוחי" שבא לידי ביטוי בהערכה כלכלית של שירות המערכת בקרה ביולוגית ימית ושימוש בשיטות מחקר חדשניות בכלכלת סביבה. ד"ר שירי צמח שמיר, מבצעת מחקרים חדשניים גם בתחום פתרונות מבוססי טבע, הנעשים לראשונה בישראל, עם התייחסות לשינוי אקלים וסחף קרקע.

 

ד"ר שירי צמח שמיר זכתה בשנת 2020 במענק ISF במחקר העוסק ב:
'Energy trilemma in future decarbonized-decentralized electricity systems: a new evaluation framework and criteria יחד עם פרופ' יעל פרג ובמחקר בין אוניברסיטאי במימון משרד האנרגיה ו JRC העוסק ב: Mapping and modeling Israel's Water Energy Food-Ecosystem Nexus

 

ד"ר שירי צמח שמיר היא גם חברת וועדת הוראה, תשתיות והוועדה המדעית המצומצמת ב MERCI ומחברת תורמת בתחום כלכלה ירוקה ב- EMME Climate Change Initiative Workgroup.

 

המחקרים של ד"ר שירי צמח שמיר הם בשיתוף פעולה עם חוקרים בינלאומיים ומקומיים מדיסציפלינות אחרות: אקולוגיה, גאוגרפיה-מידול מרחבי, הידרולוגיה וגאולוגיה ותחומים נוספים ויש להם השפעה על תהליך קבלת ההחלטות של הרגולטור.