חדשות

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות: תוצאות ארציות ומקומיות לתקופה המסתיימת בדצמבר 2021

04 אפריל
2022

מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן

שתפו ב:

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות מראה כי עליית המחירים בתקופת 12 החודשים שמסתיימת בדצמבר 2021 הסתכמה ב-9.04%, וברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכמה ב-3.02%. לעומת זאת, מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה בשיעור של 12.03% בתקופת 12 החודשים שמסתיימת בדצמבר 2021, עם עליה של 4.47% ברבעון הרביעי של 2021.

 

 

 

 

במהלך 12 החודשים שקדמו לדצמבר 2021, שיעור השינוי החודשי כפי שהוא נמדד במדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות ברמה הארצית, היה שונה משיעור השינוי כפי שהוא נמדד על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 

 

 

היקף העסקאות המשמש את יצירת המדד (קרי עסקאות יד שניה במשק) עמד ברבעון הרביעי של 2021 על 4,464 עסקאות.

 

 

 

 

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות מציג גם את השינויים במחירי הדירות לפי אזורים:

 

 

 

 

 

על המדד
מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות (GGII) מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר בארה"ב. טכניקת המדידות החוזרות מאפשרת לתקנן את המחירים כך שישקפו את השינויים החלים ברמות מחירי הדירות ולא את השינויים החלים בהרכב הדירות הנסחרות. מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות מבוסס על מדידת מחירי דירות שנסחרו פעמיים במהלך תקופה. באופן זה מודד המדד את השינויים החלים במחירי דירות בין מועד מסחר אחד למועד מסחר שני. המדד אשר מפורסם אחת לרבעון, מחושב אחת לחודש ברמה ארצית, ובנוסף מציג את השינויים במחירי הדירות באזורים גאוגרפיים שונים בישראל. טכניקת המדידה של המדד ויכולת הצגת הנתונים באזורים גאוגרפיים שונים בישראל, מקנות למדד את ייחודו.