חדשות

מדד מכון G City למחירי דירות: תוצאות ארציות ומקומיות

לתקופה המסתיימת ביוני 2022

06 ספטמבר
2022

מכון G City לחקר נדל"ן

שתפו ב:

מדד מכון G City למחירי דירות (לשעבר מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות) מראה כי עליית המחירים בתקופת 12 החודשים שמסתיימת ביוני 2022 הסתכמה ב-15.23%, וברבעון השני של שנת 2022 הסתכמה ב-4.11%. לעומת זאת, מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה בשיעור של 17.22% בתקופת 12 החודשים שמסתיימת ביוני 2022, עם עליה של 7.33% ברבעון השני של 2022.

 

 

 

היקף העסקאות המשמש את יצירת המדד (קרי עסקאות יד שניה במשק) עמד ברבעון השני של 2022 על 3,500 עסקאות. ירידה של כ- 20% בהיקף העסקאות בהשוואה לרבעון השני של 2021 וירידה של כ- 14% בהיקף העסקאות בהשוואה לרבעון הראשון של 2022.

 

 

מדד מכון G City למחירי דירות מציג גם את השינויים במחירי הדירות לפי אזורים:

 

 

 

על המדד


מדד מכון G City למחירי דירות (GCII - G City Institute's Index) - לשעבר מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר בארה"ב. טכניקת המדידות החוזרות מאפשרת לתקנן את המחירים כך שישקפו את השינויים החלים ברמות מחירי הדירות ולא את השינויים החלים בהרכב הדירות הנסחרות. מדד מכון G City למחירי דירות מבוסס על מדידת מחירי דירות שנסחרו פעמיים במהלך תקופה. באופן זה מודד המדד את השינויים החלים במחירי דירות בין מועד מסחר אחד למועד מסחר שני. המדד אשר מפורסם אחת לרבעון, מחושב אחת לחודש ברמה ארצית, ובנוסף מציג את השינויים במחירי הדירות באזורים גאוגרפיים שונים בישראל. טכניקת המדידה של המדד ויכולת הצגת הנתונים באזורים גאוגרפיים שונים בישראל, מקנות למדד את ייחודו.