חדשות

מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות תוצאות ארציות ומקומיות

לתקופה המסתיימת בדצמבר 2022

05 מרץ
2023

שתפו ב:

מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות (לשעבר מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות) מראה כי עליית המחירים בתקופת 12 החודשים שמסתיימת בדצמבר 2022 הסתכמה ב-17.59%, וברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמה ב-4.25%. לעומת זאת, מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה בשיעור של 14.68% בתקופת 12 החודשים שמסתיימת בדצמבר 2022, עם עליה של 0.49% ברבעון הרביעי של 2022.

  

היקף העסקאות המשמש את יצירת המדד (קרי עסקאות יד שניה במשק) עמד ברבעון הרביעי של 2022 על 2,253 עסקאות. ירידה של כ-60% בהיקף העסקאות בהשוואה לרבעון הרביעי של 2021 וירידה של כ-13% בהיקף העסקאות בהשוואה לרבעון השלישי של 2022.

 

*מספר העסקאות ברבעון האחרון הוא מספר לא סופי שכן עסקאות ממשיכות להיות מדווחות במהלך חמשת החודשים בדיעבד.

 

 

 

על המדד
מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות (GCII - G City Institute's Index) - לשעבר מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר בארה"ב. טכניקת המדידות החוזרות מאפשרת לתקנן את המחירים כך שישקפו את השינויים החלים ברמות מחירי הדירות ולא את השינויים החלים בהרכב הדירות הנסחרות. מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות מבוסס על מדידת מחירי דירות שנסחרו פעמיים במהלך תקופה. באופן זה מודד המדד את השינויים החלים במחירי דירות בין מועד מסחר אחד למועד מסחר שני. המדד אשר מפורסם אחת לרבעון, מחושב אחת לחודש ברמה ארצית, ובנוסף מציג את השינויים במחירי הדירות באזורים גאוגרפיים שונים בישראל. טכניקת המדידה של המדד ויכולת הצגת הנתונים באזורים גאוגרפיים שונים בישראל, מקנות למדד את ייחודו.