חדשות

מכון G City לחקר נדל"ן ערך מפגש בסדרת מחירי הדירות בישראל

רבעון שלישי 2022

05 דצמבר
2022

שתפו ב:

מכון G City לחקר נדל"ן באוניברסיטת רייכמן ערך ב-5 בדצמבר 2022 מפגש בסדרת "מחירי הדירות בישראל". במפגש אשר נערך באופן מקוון השתתפו ד"ר אפרת טולקובסקי, מנכ"לית, מכון G City לחקר נדל"ן, אוניברסיטת רייכמן, ונחמה בוגין, מייסדת ובעלים נחמה בוגין שמאות מקרקעין.


במסגרת המפגש הוצגו נתוני מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות (לשעבר מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות) לרבעון השלישי 2022 והתקיים שיח בנושא מחירי הדירות בישראל. בין הנושאים שנידונו: מתודולוגיית מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות, ההבדלים בין מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות לבין מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היקף העסקאות המשמש ליצירת המדד, המגמות במחירי הדירות ברמה הארצית ובאזורים השונים בישראל, ומגמות בשערי הריבית.


לצפייה בהקלטת המפגש לחץ כאן