חדשות

מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות תוצאות ארציות ומקומיות

לתקופה המסתיימת בספטמבר 2022

08 דצמבר
2022

מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות (לשעבר מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות) מראה כי עליית המחירים בתקופת 12 החודשים שמסתיימת בספטמבר 2022 הסתכמה ב-20.14%, וברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמה ב-4.06%. לעומת זאת, מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה בשיעור של 17.45% בתקופת 12 החודשים שמסתיימת בספטמבר 2022, עם עליה של 3.85% ברבעון השלישי של 2022.

היקף העסקאות המשמש את יצירת המדד (קרי עסקאות יד שניה במשק) עמד ברבעון השלישי של 2022 על 2,739 עסקאות. ירידה של כ- 33% בהיקף העסקאות בהשוואה לרבעון השלישי של 2021 וירידה של כ- 19% בהיקף העסקאות בהשוואה לרבעון השני של 2022.

על המדד


מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות (GCII - G City Institute's Index) - לשעבר מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר בארה"ב. טכניקת המדידות החוזרות מאפשרת לתקנן את המחירים כך שישקפו את השינויים החלים ברמות מחירי הדירות ולא את השינויים החלים בהרכב הדירות הנסחרות. מדד מכון ג'י סיטי למחירי דירות מבוסס על מדידת מחירי דירות שנסחרו פעמיים במהלך תקופה. באופן זה מודד המדד את השינויים החלים במחירי דירות בין מועד מסחר אחד למועד מסחר שני. המדד אשר מפורסם אחת לרבעון, מחושב אחת לחודש ברמה ארצית, ובנוסף מציג את השינויים במחירי הדירות באזורים גאוגרפיים שונים בישראל. טכניקת המדידה של המדד ויכולת הצגת הנתונים באזורים גאוגרפיים שונים בישראל, מקנות למדד את ייחודו.