שילוב גברים חרדים בהייטק

 

כיום חיים בישראל כ-1.2 מיליון חרדים, שהם כ-12% מהאוכלוסייה בישראל. אוכלוסייה זו צפויה למנות בשנת 2035 כ-18% מהאוכלוסייה בישראל. ענף ההייטק הוא אחד ממנועי הצמיחה של המשק. התוצר לעובד בענף והשכר החודשי הממוצע בענף יותר מכפולים מהתוצר והשכר לעובד ביתר ענפי הכלכלה. אולם, במשך קרוב לשני עשורים נצפית יציבות יחסית במשקל התעסוקה של ענף ההייטק – כ-8%–10%. שילוב האוכלוסייה החרדית בענף ההייטק ירחיב את משאבי כוח האדם לענף ויעלה במידה ניכרת את רמת ההכנסה של המשפחה החרדית הרחבה. מספר הגברים החרדים המשולבים בענף ההייטק הוא נמוך. בשנת 2019 עבדו בענף 3,088 גברים חרדים בלבד, עם גידול של כ-150–250 גברים מועסקים בשנה. הגברים המועסקים בהייטק הם כ-1% בלבד מכלל השכירים בהייטק, וכ-3% מכלל הגברים החרדים המועסקים. שיעורים אלו נשארו נמוכים לאורך כל השנים האלו, על אף השקעה מסיבית ציבורית בתחום. לימוד העשייה והניסיון המקצועי שנצבר בתחום זה לאורך השנים מהווה בסיס להמלצות לצעדי מדיניות להגדלת שיעור החרדים המועסקים בהייטק ובמקצועות הטכנולוגיים, על מנת לייעל את תהליכי ההכשרה בתחום זה ולהביא לגידול בפריון העבודה בקבוצת אוכלוסייה זו ובצמיחה במשק. נייר המדיניות מציג את תמונת המצב הנוכחית של שילוב גברים חרדים בהייטק, ובוחן את הדרכים האפשריות להגדלת היקף הגברים המועסקים בענף.

 

בשולחן העגול נציע יעדים והמלצות מדיניות להרחבת היקף התעסוקה של גברים חרדים בענף ההיי טק, נשמע תגובות ונקיים דיון על כלל המשתתפים בהנחייתו של פרופ' צביקה אקשטיין דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה וראש מכון אהרן למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן.

 

הזמנה
מצגת תקציר
מצגת מלאה
נייר מדיניות - הלה אקסלרד, אברהם זילברמן, חן ליפשיץ, סרגיי סומקין, איציק קרומבי