מדיניות מאקרו כלכלית להתמודדות עם המשבר

 

זמן קצר לאחר התפשטות מגפת הקורונה בעולם הוכנס המשק הישראלי, כמו רוב המשקים בעולם המפותח, לסגר כמעט מלא, שהביא לצמצום משמעותי בפעילות הכלכלית. הסגר הכניס את המשק למשבר הכלכלי החמור בתולדותיו. תהליך פתיחת המשק החל בסוף אפריל, אך השלכות המשבר הכלכלי הן רק בתחילתן.

בשולחן העגול שקיים מכון אהרן בזום ביום 16.7.20 הציג פרופ' צביקה אקשטיין מצגת אשר סקרה את הנייר שיוצג בפתח הדיון שסוקר את השלכות המשבר על הכלכלה העולמית ועל המשק הישראלי, ואת התגובה הפיסיקלית והמוניטרית בישראל ובעולם. המסקנה היא שלמרות הגרעון המבני, המצב הפיסקלי בישראל הוא טוב מאוד, ומאפשר לקובעי המדיניות גמישות פיסקלית רבה.

הריבית השלילית בעולם הצפויה להשאר לזמן ממושך, הירידה בביקושים במשק, האפקט החזק של מדיניות פיסקלית כאשר הריבית נמוכה, וההנחה כי השקעות ממשלתיות מסיביות התומכת בתעסוקה ובצמיחה לא ילחצו את הריבית כלפי מעלה, תומכות כולן בהמלצה להרחבה משמעותית בהשקעה בפרויקטים תומכי צמיחה. תוספת השקעה של כ-2% לשנה בשנים 2021-2022 צפויה להותיר את יחס החוב-תוצר מתחת ל80% תוך העלאה משמעותית בקצב הצמיחה.


תחומים מרכזיים שבהם אנו ממליצים להשקיע כוללים הרחבת תוכניות תעסוקה, הכשרות מקצועיות, צמצום הבירוקרטיה והרגולציה, קידום דיגיטציה, השקעות בתשתיות פיסיות וקידום החברה הערבית והחרדית.

בתום הצגת המצגת של מכון אהרן נשמעו התגובות של הדוברים הבאים: פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה; פרופ' קרנית פלוג, סגנית הנשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה באוניברסיטה העברית; לשעבר נגידת בנק ישראל; גב' שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר; מר שאול מרידור, ראש אגף תקציבים במשרד האוצר; מר אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל; פרופ' מרטין אייכנבאום, אוניברסיטת נורת'ווסטרן; גב' ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומיסים, איגוד לשכות המסחר; פרופ' עומר מואב, מכון אהרן למדיניות כלכלית; בית ספר טיומקין לכלכלה, הבינתחומי הרצליה; גב' ענת לוין, מנהלת פיננסי; פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, הבינתחומי הרצליה; ד"ר מריאן תחאוכו, חוקרת בכירה במכון אהרן למדיניות כלכלית, אוניברסיטת רייכמן.

 

הזמנה
מצגת מפורטת - צביקה אקשטיין
מצגת קצרה - צביקה אקשטיין
מצגת - מרטין אייכנבאום
מצגת - רפי מלניק

הקלטה של הדיון בפייסבוק
נייר מדיניות - צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ וטלי לרום
כתבה בגלובס